Henryk Gotlib

Works
 • Henryk Gotlib, Self-Portrait, 1955-56
  Henryk Gotlib
  Self-Portrait, 1955-56
  oil on canvas
  76 x 51 cm
  29 7/8 x 20 1/8 in