Anthony Eyton

Works
 • Anthony Eyton, Self-Portrait, 1964-5
  Anthony Eyton
  Self-Portrait, 1964-5
  oil on canvas
  83 x 70 cm
  32 5/8 x 27 1/2 in
 • Anthony Eyton, Self-Portrait, 2011
  Anthony Eyton
  Self-Portrait, 2011
  oil on canvas
  46 x 38 cm
  18 1/8 x 15 in